Algemene Voorwaarden Dermagique

Laatste aanpassing: 31 januari 2018

 

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 – Herroepingsrecht
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Duur
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Gebruiksadvies
Artikel 13 – Klachtenregeling en geschillen

 

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

Dermagique
Oude Baan 587
3630 Maasmechelen

E-mailadres: info@dermagique.be
Telefoonnumer: +32 476605297
Ondernemingsnummer: BE0684.982.227
Bankrekeningnummer: IBAN BE62737048016861 BIC: KREDBEBB

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren voorlopig enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, Ideal, Sofort banking, Visa, Mastercard. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: bij u thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 

ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of, in het geval van diensten, het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald, of via overschrijving op jouw bankrekening. Hou er rekening mee dat vervoerskosten en betaalkosten niet terugbetaald worden door Dermagique.

2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Hou er rekening mee dat jij verantwoordelijk bent voor de producten zolang deze niet bij Dermagique zijn aangekomen. Een tip is om de optie ‘verzekering’ erbij te nemen, aangezien Dermagique niet garant staat voor producten die niet ongeschonden of helemaal niet toekomen.

3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt en moeten ongeopend zijn en met een ongeschonden verzegeling. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Verzend de producten in een goed dichtgemaakte, beschermde of diezelfde verpakking waarin je je producten ontvangen hebt. Vermeld op de verpakking duidelijk het adres van Dermagique: Dermagique – Oude Baan 587 – 3630 Maasmechelen.

6. Volgende producten kunnen niet teruggestuurd noch herroepen worden:
-Producten die volgens jouw specificaties zijn gemaakt of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben zoals staaltjes die wij speciaal voor jou maken.
-De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Zoals hierboven al vermeld, gaat het hier om geopende, gebruikte, beschadigde producten of producten die zich niet in de originele verpakking of een beschadigde verpakking bevinden.
-Bederfelijke of verouderende producten.
-Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktermijn is verstreken zoals maar niet beperkt tot homeparty’s, workshops,…
-Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.

7. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@dermagique.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) –
Aan Dermagique – info@dermagique.be – Oude Baan 587 te 3630 Maasmechelen:

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
-Product(en):
– Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
– Naam/Namen consument(en):
– Adres consument(en):
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
– Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

 

ARTIKEL 5 DE PRIJS

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten en de betaalkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

ARTIKEL 6 BETALING

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

 

ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres binnen 1 week. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.

3. Leveringen gebeuren standaard via Bpost, DHL of DPD. Wij bepalen dit a.d.h.v. de grootte en het gewicht van je pakje. Hou er rekening mee dat wij nooit leveren aan postbussen of in hotels. We doen ons uiterste best om jouw pakje binnen de 2 werkdagen aan de koerier overhandigd te hebben. In de meeste gevallen zal dit zelfs binnen de werkdag zijn!

4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport en risico.

6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst

7. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

ARTIKEL 9 DUUR

1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

 

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 12 GEBRUIKSADVIES

1. Dermagique staat ervoor nontoxic skincare aan te bieden van geselecteerde kwaliteitsmerken. Echter, iedere persoon is uniek, zo ook ieders huid. Het is nooit volledig uit te sluiten dat wat voor de ene persoon werkt, bij de andere wel reactie of irritatie kan opleveren.

2. Alle producten zijn door de fabrikanten geproduceerd op basis van hun filosofie en de zorgvuldig gekozen ingrediënten. Echter, zelfs de meest milde en volledig biologische ingrediënten kunnen altijd een reactie op de huid geven of een allergie veroorzaken.

3. Dermagique geeft steeds zorgvuldig de volledige ingrediëntenlijst per product weer in een aparte tab. Personen met een gevoelige huid of allergie voor bepaalde ingrediënten worden afgeraden producten die deze ingrediënten bevatten, te gebruiken. Consulteer bij twijfel steeds een (huid)arts voor advies i.v.m. bepaalde ingrediënten of producten!

4. Dermagique geeft geen advies over haar producten of over de koper dat specifiek in de medische of farmaceutische sfeer zou kunnen gesitueerd worden, noch individueel noch persoonlijk. In specifieke medische gevallen of over de combinatie met producten van derden of voor Dermagique onbekende factoren, is het raadzaam om advies in te winnen van een (huid)arts vóór aanschaf of gebruik van een product.

5. Het is sterk aangeraden om bij aanschaf van een nieuw product steeds een ‘patch test’ uit te voeren:
-neem een klein beetje van het product
-smeer het op de binnenkant van je arm of op de huid net onder je oor (dit zijn plaatsen waar de huid gevoeliger is)
-doe er een verband of huidklever over
-laat zo zeker 24-48u op je huid.
Dit is de enige manier om te ontdekken of je huid reageert op één of meerdere ingrediënten in het product.
Mocht irritatie, jeuk of een reactie optreden, was het product meteen grondig af en stop onmiddellijk het gebruik van dit product. Raadpleeg eventueel een arts.

5. Geen enkel product dat Dermagique aanbiedt is geschikt voor consumptie, tenzij anders aangegeven.

6. Hou producten steeds uit de buurt van baby’s en kinderen. Zelfs als producten geschikt zijn voor gebruik op baby’s en kinderen, laat deze niet alleen met het product. Vermijd te allen tijde het risico op inslikken.

7. Consulteer steeds je (huid)arts over gebruik van cosmetische producten tijdens de zwangerschap. Niet alle producten kunnen geschikt zijn voor gebruik tijdens de zwangerschap.

8. Zorg ervoor dat beautyproducten nooit in de ogen terechtkomen. Gebruik rond de ogen enkel producten waarbij specifiek wordt vermeld dat ze voor gebruik rondom de ogen geschikt zijn.

9. Hou schoonheidsproducten steeds uit de buurt van huisdieren.

10. Dermagique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik, allergische reacties of enig letsel ten gevolge van gebruik van haar producten, noch voor enig letsel veroorzaakt door de aangeboden producten. Bij aankoop van producten van Dermagique aanvaard je expliciet deze gedragsregels en vrijwaar je Dermagique van enige aansprakelijkheid mocht dergelijke situatie zich voordoen. Dermagique fungeert enkel als handelende tussenpersoon. De samenstelling van de producten is geheel de bevoegdheid van de verantwoordelijke fabrikanten, en Dermagique is geen partij in deze gebruiksrelatie. Voor klachten over producten kan u steeds contact opnemen met Dermagique, waarbij de relevante contactgegevens van de bewuste fabrikant u zullen overgemaakt worden.

 

ARTIKEL 13 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@dermagique.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr